กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : การจ่ายเงินรางวัลฯ ปีงบประมาณ 2555

    เรียน รองฯแผน

   

          เนื่องด้วยดิฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินรางวัลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน อาจารย์พิเศษประจำ ที่ได้รับเงินรางวัล ประจำปี 2555 เพราะดิฉันได้ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 ทั้งปีงบประมาณ ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการ รป.บ. การปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 - 31 ส.ค. 55 และบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เมื่อ 1 ก.ย. 55 แต่ไม่มีรายชื่อในการได้รับเงินรางวัลตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

               ดิฉันจึงต้องการทราบรายละเอียด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินรางวัลที่แน่นอนชัดเจน ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลประเภทใดบ้าง เนื่องจากเป็นสิทธิที่บุคลากรคนหนึ่ง และอีกหลายๆ คน ของมหาวิทยาลัยที่จะได้รับสิทธินี้ เพราะถือว่าตลอดระยะเวลา หนึ่งรอบปีงบประมาณก็ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย เพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้น การที่ไม่ได้รับเงินรางวัลเป็นข้อถกเถียงว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มหรือไม่  เพราะไม่มีการแจ้งหลักเกณฑ์ที่แน่นอนให้บุคลากรทราบว่ามีข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง  

               ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสำนึกร่วมในการที่จะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันทุกภาคส่วน

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   

   

  นางสายฝน  ปุนหาวงค์ 

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

  ชื่อ : สายฝน ปุนหาวงค์ ชื่อ : teelek.sai@hotmail.co.th วันที่/เวลา : 25 ธ.ค. 2557 11:57:01 ไอพี : 192.168.13.157แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 0 ความคิดเห็น
  ** ไม่พบข้อมูล **

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :

 

  3 ธันวาคม 2558