ข่าวประชาสัมพันธ์

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวานที่ 21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การตอบรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน

 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวานที่ 21 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การตอบรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดินวันที่ : 22 ม.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 357

 

 

  3 ธันวาคม 2558