ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณวันที่ : 22 ม.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 319

 

 

  3 ธันวาคม 2558