ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริต

 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตวันที่ : 22 ธ.ค. 2558
ที่มา : งานวิิเคราะห์งบประมาณ
อ่าน : 191

 

 

  3 ธันวาคม 2558