ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มคำขอรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี 2559 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด แบบรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ปี 59 เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด แบบรายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง ปี 59 เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด แบบสรุปครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปี 59 เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด แบบสรุปคำขอมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

*หมายเหตุ จัดทำเอกสารแบบสรุปคำขอมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ส่งไม่เกินวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองนโยบายและแผน IP PHONE 175วันที่ : 27 ส.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 378

 

 

  3 ธันวาคม 2558