ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (23 กันยายน 2558) ]
วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 291
: 281
: 309
: 267
: 260
: 325
: 287
: 292
: 298
: 268
: 234
: 260
: 262
: 306
: 248
: 296
: 255
: 289
: 290
: 276
: 264
: 242
: 272
: 299
: 263
: 288
: 306
: 286
: 252
: 264

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

  3 ธันวาคม 2558