รายงานผลการประเมินกิจกรรมการจัดอบรม เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 57

 


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารประกอบการประชุม


ภาพการประชุม


 

 

  3 ธันวาคม 2558