การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ข้อ 39 วรรค 2 GP

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ข้อ 39 วรรค 2  GP 


วันที่ : 7 ต.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1179

 

  3 ธันวาคม 2558