แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

 แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  


วันที่ : 7 ต.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 336

 

  3 ธันวาคม 2558