รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556

 เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ม - ก.บ. ครั้งที่ 9/2556
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.30 น

เอกสารวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบ


วันที่ : 17 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 360

 

  3 ธันวาคม 2558