รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2557

เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ม - ก.บ ครั้งที่ 1/2557
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557  เวลา 09.30 น.
เอกสาร วาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบ

วันที่ : 16 ม.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 350

 

  3 ธันวาคม 2558