กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556 - 2560

กรอบการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปี .ศ. 2556 - 2560
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1727

 

  3 ธันวาคม 2558